Đề thi HKI Toán -Lớp 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phúc (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:16' 20-12-2011
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 1020
Số lượt thích: 0 người
HỌ VÀ TÊN:…………………………….LỚP 2………..
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: TOÁN (Thời gian 40 phút)
Giám thị
Giám khảo
Điểm
Nhận xét của thầy (cô) giáo


PHẦN I : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
1. Ba ngày có :
a. 72 giờ b. 48 giờ c. 36 giờ
2. 7 giờ tối còn gọi là:
a. 17 giờ b. 18 giờ c. 19 giờ
3. Thứ Hai tuần này là ngày 21 tháng 12 thì thứ Hai tuần sau là ngày :
a. Ngày 14 tháng 12 . b. Ngày 28 tháng 12. c. Cả a, b đều sai.
4. Viết giờ trên đồng hồ sau:....................................

5. Số điền vào ô trống trong phép tính là:
a. 6 b. 12 c. 18
6. Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD:
C● ●BA● ●D
7. Tổng của 12 và 12 là:
a. 0 b. 12 c. 24
8. Hiệu của 11 và 1 là:
a. 1 b. 10 c. 11
9. Xem hình bên dưới và cho biết: đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm?
A● ●C
O
Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm .........

D● ●B
PHẦN II: Tính
1.Đặ tính rồi tính: (2 điểm)
45 + 38 56 + 39 84 – 37 73 – 48
................. .................. ................... ....................
................. .................. ................... ....................
................. .................. ................... ....................

2. Tính: (1 điểm)
15 + 25 - 30 36 + 19 - 19
..................................... .......................................
..................................... .......................................
..................................... .......................................
3. Viết số thích hợp vào ô trống (0.5 điểm)
59 + 33 = + 33

4. Năm nay mẹ 32 tuổi, Bình kém mẹ 25 tuổi. Hỏi năm nay bình bao nhiêu tuổi. (2 điểm)
Giải
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................


 
Gửi ý kiến

THƯ VIỆN VIOLET