BẢNG TÍNH EXCEL KÈM SỔ CHỦ NHIỆM LỚP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phúc (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:26' 30-10-2020
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
1. Các môn học và hoạt động giáo dục
Môn học và Hoạt động giáo dục Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành NHẬP SỐ HS CỦA LỚP VÀO CỘT NÀY
Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
Tiếng Việt 0.0 0.0 0.0 40
Toán 0.0 0.0 0.0 40
Ngoại ngữ 1 (Tiếng …..) 0.0 0.0 0.0 40
Đạo đức 0.0 0.0 0.0 40
Tự nhiên và xã hội / Khoa học 0.0 0.0 0.0 40
Lịch sử và Địa lí 0.0 0.0 0.0 40
Tin học 0.0 0.0 0.0 40
Thủ công / Kĩ thuật 0.0 0.0 0.0 40
Thể dục 0.0 0.0 0.0 40
Âm nhạc 0.0 0.0 0.0 40
Mĩ thuật 0.0 0.0 0.0 40
Tiếng dân tộc 0.0 0.0 0.0 40
"2. Các phẩm chất, năng lực:" 40
* Phẩm chất: 40
Mức đạt được Tốt Đạt Cần cố gắng 40
Phẩm chất Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 40
"Chăm học, chăm làm" 0.0 0.0 0.0 40
"Tự tin, trách nhiệm" 0.0 0.0 0.0 40
"Trung thực, kỉ luật" 0.0 0.0 0.0 40
"Đoàn kết, yêu thương" 0.0 0.0 0.0 40
* Năng lực: 40
Mức đạt được Năng lực Tốt Đạt Cần cố gắng 40
Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 40
"Tự phục vụ, tự quản" 0.0 0.0 0.0 40
Hợp tác 0.0 0.0 0.0 40
"Tự học, GQVĐ" 0.0 0.0 0.0 40
40
4. Kết quả cuối năm: 40
Nội dung Số lượng Nội dung Kết quả 40
Số HS đầu năm Tỉ lệ duy trì sĩ số #DIV/0! 40
Số HS bỏ học Tỉ lệ HS bỏ học - 40
Số HS cuối năm Tỉ lện HS HTCT lớp học - 40
Số HS HTCT lớp học Tỉ lệ HS đánh giá lại - 40
Số HS đánh giá lại Tỉ lệ HS ở lại lớp - 40
Số HS ở lại lớp sau đánh giá lại "Tỉ lệ HTCT sau kiểm tra, đánh giá lại" - 40
Số HS C.đi + Chết (mất tích) Tỉ lệ HS được khen HSXS - 40
Số HS C.đến Tỉ lệ HS được khen HSTB/ vượt trội - 40
Khen thưởng HSXS Tỉ lệ HS được khen đột xuất - 40
Khen thưởng HSTB/ vượt trội
Khen thưởng đột xuất
 
Gửi ý kiến

THƯ VIỆN VIOLET