BẢNG TH KQGD LỚP 4, 5 NH20-21 có thống kê DT, nữ DT

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phúc (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:02' 16-11-2020
Dung lượng: 231.0 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT…………... "Mẫu 8. Dùng cho lớp 4, 5" =C= Kênh YouTobe: CMTH Channel
" BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2020 - 2021 LỚP: …... - TRƯỜNG ……………………."
Số TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH "Ngày, tháng, năm sinh" Nữ Môn học và các hoạt động giáo dục Năng lực Phẩm chất Ghi chú
T.Việt Toán Kh.học LS-ĐL NN 1 …… Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Thủ công Thể dục Tiếng dân tộc
Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được "Tự quản, tự phục vụ" Hợp tác "Tự học, tự GQVĐ" "Chăm học, chăm làm" "Tự tin, trách nhiệm" Trung thực kỉ luật "Đoàn kết, yêu thương" Dân tộc Nữ D.tộc
1 0 24/12/2014 x T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T x THỐNG KÊ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
2 0 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T TỔNG HỢP T. Việt Toán Khoa học LS-ĐL NN 1 ĐĐ AN MT KT TD Tiếng DT
3 0 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T x Môn TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT
4 0 x H 10 H 10 H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x x Mức HTT 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1
5 0 H 10 H 10 H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Mức HT 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1
6 0 H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Mức CHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 x H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
8 0 H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Môn ĐIỂM KTĐK CUỐI KỲ I
9 0 x T T T T T T T T T T T T T T T T T T x x Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 Điểm 9 Điểm 10 Điểm 5->10 Dưới 5
10 0 x T T T T T T T T T T T T T T T T T T TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT
11 0 Tiếng Việt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 1 5 2 3 1 0 0 0 0
12 0 Toán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 1 5 2 3 1 0 0 0 0
13 0 Khoa học
14 0 LS-ĐL
15 0 Ngoại ngữ 1
16 0
17 0 MỨC ĐẠT Năng lực Phảm chất
18 0
19 0 "Tự quản, tự phục vụ" Hợp tác "Tự học, tự GQVĐ" "Chăm học, chăm làm" "Tự tin, trách nhiệm" "Trung thực, kỉ luật" "Đoàn kết, yêu thương"
20 0 TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT TS Nữ DT NDT
21 0 TỐT 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1
22 0 ĐẠT 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1
23 0 CCG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0
25 0
 
Gửi ý kiến

THƯ VIỆN VIOLET